GARANTIJOS SĄLYGOS

Garantijos teikimo sąlygos


Įsigaliojo nuo 2013-04-02.


Nuo 2013-04-02 registruodami įrankį per 30 dienų nuo pirkimo, galėsite nemokamai naudotis 36 mėn. remonto išlaidų kompensavimo garantija (pilna garantija) ir kitomis "SERVICE all-inclusive" garantijomis. Registruodami įrankį internetu arba per įgaliotą "Festool" prekybos partnerį, Jūs patvirtinate, kad sutinkate su šiomis sąlygomis.


I. Bendros sąlygos ir įrankio registracija

1.1. Oficialus "Festool Group GmbH & Co. KG" bendrovės atstovas (toliau vadinama "Festool" atstovybe), remdamasis šiomis sąlygomis, įsipareigoja registruotiems "Festool" akumuliatoriniams, elektriniams ir pneumatiniams įrankiams (toliau vadinama Įrankiai) teikti remonto išlaidų apsaugos garantiją ir kitas "SERVICE all-inclusive" paketo garantines paslaugas. Šios paslaugos teikiamos klientams (fiziniams ir juridiniams asmenims), gyvenantiems bei turintiems buveinę Lietuvos Respublikos teritorijoje (toliau vadinama Lietuva) ir įsigijusiems įrankius pas įgaliotą "Festool" prekybos partnerį (toliau vadinama Prekybos partneris) Lietuvoje. "Festool" atstovybė neteikia garantinių paslaugų prekybos partneriams, įrankių nuomos įmonėms ir kitiems tarpininkams.

1.2. Garantija suteikiama, jeigu:

- įsigyjote įrankį pas įgaliotą prekybos partnerį Lietuvoje, nurodytą šioje svetainėje;
- įrankį užregistravote per 30 dienų nuo pirkimo datos, nurodytos originaliame pirkimo dokumente, internetu adresu www.festool.lt/registersai savarankiškai arba su prekybos partneriu;
- jeigu registruojate įrankį savarankiškai internetu, tuomet registracijos formoje privalote pridėti geros kokybės skanuotą/fotografuotą pirkimo dokumento kopiją, kurioje aiškiai matosi visas dokumentas. Jeigu neturite galimybės pridėti geros kokybės pirkimo dokumento kopijos, rekomenduojame užregistruoti įrankį garantijai pas prekybos partnerį, pas kurį pirkote įrankį.

1.3. Registracijos metu nurodytu elektroniniu paštu per 10 d.d. Jums bus išsiųstas "SERVICE all-inclusive" garantijos sertifikatas, kuris patvirtina garantijų galiojimą dokumente nurodytam įrankiui. Jeigu registracijos metu nurodėte prekybos partnerio elektroninį pašto adresą, tuomet jam ir bus nusiųstas garantijos sertifikatas. Toliau už garantijos sertifikato persiuntimą jo savininkui yra atsakingas prekybos partneris.

1.4. Šios sąlygos garantuoja Jums ne tik įstatymuose numatytą teisę reikalauti iš gamintojo pašalinti gaminio defektus, bet ir suteikia papildomas teises (žiūrėti II, III, IV ir V punktus). Įstatymuose numatytų teisių apribojimai, paskelbimas jų negaliojančiomis arba kitokie pakeitimai nedaro įtakos šių sąlygų galiojimui.

1.5. Garantinių paslaugų suteikimas nedaro įtakos garantinio laikotarpio terminui. Tas pats galioja ir įstatymuose numatytų garantinių teisių senačiai.

1.6. Anuliavus registruoto įrankio pirkimą, atitinkamam įrankiui garantija nebegalioja.
   

II. 36 mėnesių remonto išlaidų kompensavimo garantija

2.1. Užregistravus įrankį, garantija suteikiama 36 mėnesiams ir įsigalioja nuo dienos, nurodytos originaliame įrankio pirkimo dokumente.

2.2. Garantijos galiojimo laikotarpiu "Festool" atstovybė įgyvendina garantinius įsipareigojimus, nemokamai pakeisdama sugedusias dalis arba visą įrankį. Kitos pretenzijos į garantinį aptarnavimą nepriimamos.

2.3. Garantiniai atvejai:

- įrankis turi medžiagų arba gamybos defektų,
- susidėvinčios dalys (angliniai šepetėliai, guoliai, guminės manžetės, baterijos, sandarinimo žiedai ir jungikliai) yra pažeistos dėl natūralaus dėvėjimosi įrankį naudojant pagal paskirtį. Išsamų dalių, kurioms taikoma garantija, sąrašą galima peržiūrėti atsarginių dalių kataloge.

2.4. Negarantiniai atvejai:

- eksploatacinių medžiagų ir reikmenų (šlifavimo diskų, šlifavimo padų, "Plug it" kabelių, pjovimo diskų, frezų, maišymo kotų, pjovimo peilių, pjovimo, gręžimo ir kt. priedų/reikmenų) pažeidimai; 
- įrankius prijungiant, montuojant, eksploatuojant, atliekant techninę priežiūrą, nebuvo laikomąsi naudojimo instrukcijų reikalavimų ar gamintojo nurodymų,
- įrankis buvo netinkamai naudojamas arba pažeistas išoriškai (dėl kritimo ar smūgių),
- įrankių defektai atsirado dėl neoriginalių (ne "Festool") priedų, reikmenų arba atsarginių dalių naudojimo,
- įrankis buvo savavališkai ardomas ne "Festool" autorizuotame remonto centre, modifikuotas arba papildytas komponentais, 
- įrankis buvo nepertraukiamai ir intensyviai naudojamas (pramoninis naudojimas),
- kampiniai šlifuokliai iš AGP produktų linijos ("Protool" prekinio ženklo). 

2.5. Įrankio transportavimas remontui
Įrankiai, kuriems galioja remonto išlaidų kompensavimo garantija, gali būti nemokamai pervežami į "Festool" atstovybės remonto centrą Kaune. Nemokamo pervežimo paslauga suteikiama tik iš anksto suderinus su "Festool" atstovybe Lietuvoje. Tam būtina susisiekti su atstovybės darbuotojais telefonu 8 37 321 316 arba el. paštu info@tts-company.lt ir užsakyti pervežimo paslaugą.

2.6. Pretenzijų į garantinį remontą pateikimas
Garantijos galiojimo laikotarpiu pastebėjus įrankio defektus pretenzijos "Festool" atstovybei turi būti nedelsiant pateikiamos raštu. Įrankis su defektais pilnoje komplektacijoje, su garantijos sertifikatu ir originaliu pirkimo dokumentu, kuriame aiškiai nurodomi pirkimo data ir gaminio pavadinimas, turi būti pristatomi/išsiunčiami prekybos partneriui arba UAB "TTS Tooltechnic Systems" kaip "Festool" atstovybei prieš tai suderinus dėl pervežimo paslaugos (žr. 2.5. punktą).

2.7. Įmonių įsipareigojimai
Jeigu įrankį nusipirkote įmonės vardu, pretenzijos į garantinį aptarnavimą priimamos su sąlyga, kad įsigytus įrankius patikrinote iškart po pirkimo ir apie aptiktus defektus raštu informavote "Festool" atstovybę ne vėliau kaip per 2 savaites nuo įrankio įsigijimo dienos, o apie "nematomus" defektus – iškart, kai tik jie buvo aptikti. Pirkimas įmonės vardu yra laikomas tuomet, kai sudarydami pirkimo sutartį veikiate kaip asmuo, vykdantis savo ūkinę arba savarankišką profesinę veiklą. Tai galioja ir fiziniams, ir juridiniams asmenims, taip pat teisnioms asmenų grupėms ar draugijoms.

III. 36 mėnesių draudimas nuo vagystės

3.1. Vagystės atveju mes garantuojame pavogto įrankio keitimą nauju už 100 EUR (su PVM) administravimo mokestį. Šią paslaugą "Festool" atstovybė suteikia visiems registruotiems "Festool" įrankiams 36 mėnesių laikotarpiui nuo datos, nurodytos originaliame įrankio pirkimo dokumente. Įrankiui, kuris pakeitė pavogtąjį, draudimas nuo vagystės nebegalioja.

3.2. Norint pasinaudoti šia garantija, apie vagystę būtina iškart pranešti policijai ir gauti iš jos pažymą, kurioje būtinai turi būti nurodyti pavogto įrankio duomenys: tipas, T-Nr. ir S-Nr. (šie duomenys nurodyti įrankio garantijos sertifikate). Iš policijos gautą pažymą kartu su įrankio garantijos sertifikatu per 5 dienas nuo vagystės būtina pateikti prekybos partneriui. Partneris kartu su Jumis užpildys prašymą dėl kompesancijos skyrimo naujam įrankiui vietoje pavogtojo ir visus šiame punkte išvardintus dokumentus perduos patikrinimui į "Festool" atstovybę.

3.3. Atlikusi patikrinimą, "Festool" atstovybė informuos Jus apie priimtą sprendimą. "Festool" atstovybei patvirtinus Jūsų prašymą dėl kompensacijos skyrimo, naująjį įrankį galėsite atsiimti pas tą patį prekybos partnerį, kuriam pateikėte dokumentus, sumokėję 100 EUR (su PVM) administravimo mokestį.

Dingusių "Festool" įrankių sąrašas

 
IV. 15 dienų pinigų grąžinimo garantija

4.1. Registruotą, nepažeistą, mažai naudotą įrankį su pilna komplektacija ir originalioje pakuotėje kartu su garantijos sertifikatu ir užpildytu grąžinimo prašymu galite grąžinti prekybos partneriui per 15 dienų nuo originaliame pirkimo dokumente nurodytos datos. Prekybos partneris iškart informuoja "Festool" atstovybę apie grąžinimo atvejį ir laukia jos sprendimo dėl grąžinimo. Gavęs "Festool" atstovybės pritarimą, prekybos partneris grąžina Jums už įrankį sumokėtus pinigus.

4.2. Jeigu prekybos partnerio vertinimu įrankio prekinė išvaizda yra nukentėjusi, tuomet jis turi teisę atsisakyti priimti įrankį grąžinimui. Tokius atvejus nagrinėja "Festool" atstovybė, pateikdama individualų atvejį atitinkantį sprendimą.
 

V. 10 metų atsarginių dalių tiekimo garantija

5.1. Mes garantuojame, kad nutraukus įrankio gamybą, jo atsarginių dalių dar bus galima gauti mažiausiai 10 metų. Jeigu "Festool" atstovybė negalėtų įvykdyti šio pažado, garantuojame Jums analogišką naują įrankį nemokamai (iš tuo metu galiojančio įrankių katalogo). Keičiamas įrankis pereina bendrovės nuosavybėn.
  

VI. Baigiamosios nuostatos

6.1. Apie Jūsų duomenų pasikeitimą būtina kuo skubiau informuoti "Festool" atstovybę telefonu 8 37 308 414 arba el. paštu info@tts-company.lt. "Festool" atstovybė neprisiima papildomų išlaidų, atsiradusių dėl neatnaujintų kliento duomenų.

6.2. "Festool" atstovybė pasilieka teisę visiškai arba iš dalies keisti, stabdyti šias garantijos teikimo sąlygas, neprivalėdama atskirai apie tai informuoti klientų ir prekybos partnerių.

6.3. Galioja Vokietijos Federacinės Respublikos teisė, išskyrus Jungtinių Tautų Vienos Konvenciją dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių (CISG).

6.4. Išimtinė visų su garantija susijusių ginčų teisinio nagrinėjimo vieta yra "Festool Group GmbH & Co. KG" bendrovės buveinė.

6.5. Jeigu kuri nors šios garantijos nuostata visiškai ar iš dalies neveiktų arba būtų ar taptų neįvykdoma, arba šiose sąlygose būtų kokia nors spraga, tai niekaip neįtakotų likusių nuostatų galiojimo. Vietoje neveikiančios ar neįvykdomos nuostatos galioja ir laikoma suderinta ta veikianti ar įvykdoma nuostata, kuri yra artimiausia neveikiančios ar neįvykdomos nuostatos tikslui. Esant spragai, galioja ir laikoma suderinta ta nuostata, atitinkanti sąlygą, kuri pagal šios garantijos tikslą būtų suderinta tarp šalių.


 Prašymas dėl kompensacijos skyrimo vagystės atveju 

 Prašymas dėl pinigų grąžinimo